Почисти дома си от излишните вещи, докато си стоиш вкъщи по време на Ковид-19