Фондовата борса: низходящ тренд – Защо? Какво се случва и как да процедирате?