5 акции, устойчиви на рецесия, които да купите през 2020