5 Неща, Които Трябва Да Направите Като Предприемач, Когато Времената Станат Трудни