2021 Nio Актуализаиця – Неща, Които Трябва Да Знаете Преди 9 Януари