Помнете тези 13 истини, когато преминавате през тежки времена