Пътят Към Финансовата Свобода: Защо Инвестирането в Имоти е Ключът Към Диверсификацията и Сигурност в Бъдещетo?