Политиката за възстановяване на суми подробно описва процеса, който Потребителите трябва да следват, за да анулират покупка, да уредят възстановяване на суми или да съобщят за дефект на продукта.

Клиенти на Успех С Антоанета a имат право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне закупените електронни книги (включително PDF електронни книги).

Успех С Антоанета не предоставя на потребителите възможността да анулират поръчки, да заменят или платените суми да бъдат възстановени, за която и да е от книгите в платформата, освен ако това не е изрично предвидено в тази политика (включително PDF книги).

Условия за отказ, връщане и възстановяване на суми

Електронни книги без дефекти

Успех С Антоанета не приема връщане, замяна и не възстановява суми за електронни книги (включително PDF електронни книги) по каквато и да е причина, освен при дефектна книга (включително, но не само поради замяна на заглавия, лични предпочитания или сгрешени поръчки).

Доставено неправилно съдържание

Ако на Потребителя бъде доставено неправилно съдържание (съдържание, което не е закупеното), моля свържете се с нас на имейл адрес- info@lifestyletipsbyantoaneta.com, за да докладвате за грешката и за последващо уреждане на рекламацията.

Дефектни електронни книги

Ако Потребителят установи, че закупеното заглавие е дефектно, грешно или нечетимо по друг начин (поради дефект в електронната книга), Потребителят има право да подаде заявка за замяна.

Процедурата е подробно описана в раздела Рекламации и замени по-долу. Моля, имайте предвид, че това е единственият начин, по който Успех С Антоанета приема сигнали за рекламация.

В случай че електронната книга бъде определена като дефектна, Потребителят има право на замяна на закупената книга.

Моля, обърнете внимание, че следните проблеми НЕ определят продукта като повреден, дефектен или неподходящ за употреба и следователно не дават право на Потребителя да предявява претенции за ремонти, замени или възстановяване на суми.

1. Невъзможността за достъп до електронната книга поради липсата на стабилна интернет връзка, наличието на защитни стени (firewalls) или други видове проблеми със свързаността, от страна на потребителя.
2. Невъзможността за достъп или използване на електронната книга, поради липсата на подходящо приложение, шрифтове или други видове софтуер и проблеми със съвместимостта, от страна на потребителя.
3. Невъзможността за достъп или използване на електронната книга, поради липсата на хардуерна поддръжка или при използване на устройство, което не отговаря на обичайните международни стандарти.

Ремонти и подмяна

Ако потребителят се нуждае от ремонт или замяна на електронна книга, закупена от Успех С Антоанета по някаква причина, разрешена съгласно настоящата Политика за възстановяване, той трябва да уведоми екипа ни по имейл на info@lifestyletipsbyantoaneta.com

Възстановяване на суми

Успех С Антоанета не предлагат възстановяване на суми за закупени електронни книги (включително PDF електронни книги).