Поглед Отвъд Близкото Бъдеще, Когато Инвестирате В Акции На Shell