Аритметика На Експоненциалния Растеж, Население И Енергия, Д-р Алберт А. Бартлет