Акциите на Tesla Ще Нараснат Десет Пъти, Според Барон