Акциите на Tesla и Нарастващият Потенциал На Компанията За Растеж